Lugana DOP

Lugana DOP

技术卡片

品名 
露甘娜 DOP 

大区 
威尼托 

葡萄 
特莱比阿诺露甘娜 托凯


酒精度 
12.5% 

总酸度 
5,85 克/升 

残余糖分 
3,5 克/升 

干提取物 
22,5 克/升 

颜色 
浅稻草黄色 

芳香 
富含浓郁的柑橘类和热带水果的酒香以及一丝花香 

口味 
干爽、清凉、顺滑、酸度均衡并且盐度适中 

搭配 
适宜开胃酒、开胃餐以及前餐、面食、海鲜鱼类以及 白肉 

最佳饮用温度 
清凉8°C饮用