Merlot IGP

Merlot IGP

技术卡片

品名
威尼托梅洛IGP 

大区
威尼托 

葡萄

酒精度 
13% 

总酸度 
5,75 克/升 

残余糖分 
4,5 克/升 

干提取物 
30/32 克/升 

颜色 
亮红色 

芳香 
浓郁,红果以及香料味并带有一丝的芳草味 

口味 
口味浓厚、柔和中等复杂的单宁味 

搭配 
适宜搭配所有的面食以及中等成熟的奶酪 

最佳饮用温度 
18°C饮用