Prato del Faggio

Merlot Veneto IGP

Prato del Faggio

技术卡片

品名 
普拉托法吉奥 威尼托梅洛

大区 
威尼托 

葡萄 
梅洛 

酒精度 
14% 

总酸度 
5,90 克/升 

残余糖分 
4 克/升 

干提取物 
33/34 克/升 

颜色 
深红色 

芳香 
浓郁宜人,伴随淡淡的芳草以及果味和香料味 

口味 
结构饱满平衡易饮 

搭配 
适宜美味佳肴,例如传统的焗饭,面食以及肉饺也是 煮肉,白肉以及烤肉的佐餐佳酿 

最佳饮用温度 
适宜18 °C饮用