Valpolicella DOP

Valpolicella DOP

技术卡片

品名 
瓦尔波利塞拉 DOP 

大区 
威尼托 

葡萄 
科尔维娜 罗蒂内拉 莫利纳拉


酒精度 
13% 

总酸度 
5,65 克/升 

残余糖分 
4 克/升 

干提取物 
27/30 克/升 

颜色 
亮红色 

芳香 
强烈成熟的樱桃味 

口味 
清凉并且和谐,柔和丝绒般单宁回味樱桃味 

搭配 
味道浓郁的主食或白肉或中等成熟的奶酪 

最佳饮用温度 
18°C饮用