Pieve San Vito

Bardolino Classico DOP

Pieve San Vito

技术卡片

品名
皮耶韦圣维托 传统巴多利诺DOP 

大区
威尼托 

葡萄
科尔维娜 莫利纳拉 罗蒂内拉 罗萨拉 


酒精度 
13%

总酸度
5,85 克/升 

残余糖分 
3,8 克/升 

干提取物 
28/30 克/升 

颜色 
亮暗红色 

芳香 
细腻包含樱桃和玫瑰香略带少许香料味 

口味 
宜人和谐,中等持久性 

搭配 
香肠、美味主食、家禽以及白肉 

最佳饮用温度 
18-20°C饮用